07/05/2007

Faucon emerillon - Falco columbarius.

Faucon emerillon - Falco columbarius [1]

Faucon emerillon - Falco columbarius.

Carte de répartition géographique en Europe Faucon emerillon - Falco columbarius [1]
 
Fiche identification oiseau en main Faucon emerillon - Falco columbarius


Faucon hobereau - Falco subbuteo.

Faucon hobereau - Falco subbuteo [1]

Le Faucon hobereau - Falco subbuteo.


Fauvette babillarde - Sylvia curruca.

Fauvette babillarde - Sylvia curruca 01[1]

Fauvette babillarde - Sylvia curruca 02[1]

Fauvette babillarde - Sylvia curruca.

Carte de répartition géographique en Europe Fauvette babillarde - Sylvia curruca [1]

Fiche identification oiseau en main Fauvette babillarde - Sylvia curruca [1]


Fauvette grisette - Sylvia communis.

Fauvette grisette - Sylvia communis [1]

Fauvette grisette - Sylvia communis.


Fauvette à tête noire - Sylvia atricapilla.

Fauvette à tête noire - Sylvia atricapilla [1]

Fauvette à tête noire - Sylvia atricapilla.

Carte de répartition géographique en Europe Fauvette à tête noire - Sylvia atricapilla [1]
 
Fiche identification oiseau en main Fauvette à tête noire - Sylvia atricapilla [1]


Gorgebleue à miroir - Luscinia svecica.

Gorgebleue à miroir - Luscinia svecica 01[2]

Gorgebleue à miroir - Luscinia svecica 02[2]

Gorgebleue à miroir - Luscinia svecica.


Petit gravelot - Caradrius dubius.

Petit gravelot - Caradrius dubius [1]

Petit gravelot - Caradrius dubius.

Carte de répartition géographique en Europe Petit gravelot - Caradrius dubius [2]

Fiche identification oiseau en main Petit gravelot - Caradrius dubius [1]